شرکت آسان راه شمال خرم

مسکن مهر

مسکن، چه واژه گران بهایی است؛ البته گران بها نه به خاطر افزایش قیمت آن، بلکه مسکن به عنوان مأوی و مأمنی که می تواند در کنار خانواده دقایق شیرین فراغت و استراحت بعد از یک روز شلوغ و پرکار را به وجود بیاورد.


ایران از جمله کشورهایی است که در تقسیم بندی های جهانی کشوری جوان محسوب می گردد. مشکل سر پناه، امروزه از دغدغه های اساسی و زیربنایی این جامعه جوان می باشد. موضوع مهم در تحولات جمعیتی مذکور، افزوده شدن رشد تعداد خانوار به نسبت رشد جمعیت می باشد که این بر تقاضای مسکن اثر قطعی دارد. مطابق هرم سنی جمعیت کشورمان در این مقطع زمانی با گذر از آموزش ابتدایی و عالی و ورود به بازار کار و ازدواج نهایتاً در اوج هرم یعنی فشار تقاضا برای تأمین مسکن قرار می گیرد.

آمار نشان از این دارد که دلایل افزایش قیمت در سالهای اخیر بر اثر عواملی است که اهم آن در دو بخش فشار تقاضا و مشکلات ساختاری اقتصاد خود نمایی می کند.

این در حالی است که اینک تعداد خانوار هفده و نیم میلیون و تعداد مسکن موجود در کشور شانزده میلیون واحد می‌باشد که نشانگر یک و نیم میلیون کمبود مسکن در کشور، بدون درنظر گرفتن مالکیت ها است.

عوامل ناشی از فشارتقاضا در پی در خواست بالقوه ای است که بر گرفته از رسیدن اوج جمعییتی، به سن ازدواج و تشکیل خانواده می باشد که میزان آن در سال گذشته به هشتصدهزار فقره رسیده است. این در کنار عامل مهمی چون حجم انباشته متقاضی ناشی از عدم پاسخگویی به تقاضا در سالهای گذشته قرار گرفته که سطح قابل توجه ای از جامعه را در بر می گیرد.

حال چه باید بکنیم؟ در وضعیت فعلی کشور تقاضای مسکن از عرضه پیشی گرفته که البته راه حل منطقی آن حمایت از افزایش تولید است.

با توجه به اصول صریح قانون اساسی که دولت را مسئول برنامه ریزی برای خانه دار شدن مردم بویژه گروهای کم درآمد فاقد مسکن دانسته است دولت نهم در چهارچوب طرح جامع مسکن اجرای برنامه های مختلفی برای حل این مشکل را در اولویت امور خود قرار داده است.

یکی از مهمترین و عملی ترین اقدامات تأمین مسکن، در قالب طرح اجاره ۹۹ ساله با نام طرح مسکن مهر در دست اجرا می باشد. در راستای این طرح برنامه ریزی در خصوص ساخت مسکن برای کلیه واجدین شرایط فاقد مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری زمین پیش بینی گردیده است.

عملیات به انجام رسیده طی ده ماه نخست آغاز این طرح، تا کنون تعداد سه میلیون وهشتصد هزار خانوارثبت نام نموده‌اند، که توسط ادارات کل وزارت تعاون در سراسر کشور پس از تطبیق شرایط و پالایش افراد بالغ بر یک میلیون ودویست هزار خانوار از این تعداد در قالب تعاونی های مسکن مهر سازماندهی شده ‌و زمین خود را تحویل گرفته اندو بقیه نیز در مرحله شناسایی و بررسی قرار دارند.

هم‌اکنون عملیات احداث واحدهای مسکونی طرح مهر در سراسر کشور آغاز گردیده و برآورد می‌شود حداکثر تا پایان برنامه چهارم این طرح صددرصدعملی و اجرا گردد.

طرح مسکن مهر ارزان ترین و سریع ترین شیوه مسکن دار شدن مردم است. در این شیوه برآورد شده است که از سه عنصر اساسی ساخت منزل حداقل دو عنصر آن حذف و یکی از این عناصر نیز با امکانات و تسهیلات ویژه مهیا و آماده شود.

برای روشن‌ترشدن موضوع به این مثال توجه کنید. ما (تعدادی دوست و همکار) یک تعاونی تشکیل داده‌ایم و در طرح مسکن مهر شرکت کرده ایم . اگر در منطقه ای که وزارت مسکن برای مسکن مهر زمین واگذار می کند، آپارتمان ۷۵ متری موجود، طبق الگوی مصرف که قیمت روز آن حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد می شود را مشابه الگوی ساخت خودمان قرار دهیم، چون تعاونی متعلق به خود ماست و کارفرمای ساختمان هم خود ما هستیم و زمین را هم دولت به صورت رایگان در اختیار ما قرار داده است، ما برای ارزش افزوده و زمین پولی پرداخت نمی‌کنیم و فقط هزینه ساخت که تقریبا ۲۵ میلیون تومان هست را باید بپردازیم که ۱۵ میلیون تومان آن هم به صورت وام در اختیار ما قرار می گیرد.

پس ما می‌توانیم با پرداخت حدود ۱۰ میلیون تومان، آن هم در زمانهای مشخص در طول ساخت، صاحب خانه بشویم.

در نگاهی کلی و در مقایسه با عملکرد سه دهه اخیر که از واگذاری زمین به صورمختلف، حداکثر معادل دو میلیون واحد مسکونی توسط دولت های پیشین خبر می دهد، تنها در قالب طرح مهر به میزان یک میلیون ودویست هزار خانوار در ده ماه گذشته بر اساس بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه مصوب سال ۱۳۸۶، واگذاری زمین صورت پذیرفته که رقم چشمگیری را شامل گردیده و امید است در آینده‌ای نزدیک به حل کامل مشکل مسکن انجامیده و ثباتی نسبی در زمینه بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.

   + ; ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()